OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna arrow Europejskie kwalifikacje
Europejskie kwalifikacje normą XXI w. | Drukuj |
„Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”
 
W ZSP nr 3, ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do ostatniej edycji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Jeśli jesteś uczniem technikum budownictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie albo uczniem technikum żywienia i usług gastronomicznych lub technikum hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, czy też uczniem technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie zgłoś chęć udziału w projekcie.
W ramach projektu oferujemy 21-dniowe zagraniczne staże zawodowe związane z kierunkiem kształcenia w Internationaler Bund w Frankfurcie nad Odrą. Ponadto uczestnik projektu przed wyjazdem zostanie przeszkolony w zakresie branżowego języka niemieckiego, doradztwa zawodowego oraz odbędzie szkolenie kulturowo-pedagogiczne.
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas II-III z kierunków kształcenia odpowiadającym stażom zawodowym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia roku szkolnego, średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego. Średnie dotyczą semestru poprzedzającego udział w projekcie.
 
TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW: 04-15.12.2017 r.
 
Szkolenia przed wyjazdem odbywać się będą w styczniu i lutym 2018 r. od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych oraz/lub w soboty. Organizator nie wyklucza szkoleń również w okresie ferii zimowych.
 
Termin wyjazdu na staż zagraniczny: 04-24 marzec 2018 r.

Formularz rekrutacyjny do pobrania:
- na stronie internetowej powiatu www.powiat-belchatowski.pl oraz szkół: www.zsp4bel.pl, http://www.zsp3belchatow.pl, http://www.kilinski-zelow.edu.pl,
- w Biurze Projektu (Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok. A19),
- w sekretariacie szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Czapliniecka 96, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, ul. Kilińskiego 5).

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz w sekretariacie szkoły.

Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w projekcie należy kierować do biura projektu (tel. 44 733 66 07) oraz osób do kontaktu w poszczególnych szkołach:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie - p. Anna Moreń,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  w Bełchatowie – p. Beata Duralska,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – p. Anna Nowicka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”