OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
IV Liceum Ogólnokształcące | Drukuj |
Klasa "policyjna"
 
Od roku 2008/2009 w naszej szkole mamy klasę liceum, którą nazywamy "policyjną". Jest to klasa stworzona we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie. Podczas nauki w tej klasie uczniowie poznają podstawy wiedzy policyjno-prawnej, takie jak:
- historia, kompetencje i struktura organizacyjna Policji,
- prawa i obowiązki policjanta,
- ogólna charakterystyka systemu prawa oraz elementy wstępu do prawoznawstwa.

Uczniowie tej klasy będą mieli zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jak przykład tych ostatnich można wymienić:
- zajęcia na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie,
- zajęcia na terenie Sądu rejonowego w Bełchatowie,
- zajęcia z udziałem prokuratora,
- udział młodzieży w patrolach policyjnych (za pisemną zgodą rodziców),
- zajęcia specjalistyczne w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu,
- wyjazd do Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie,
- udział młodzieży w przedsięwzięciu "Profilaktyka a teatr".

Klasa "strażacka" 
 
W roku szkolnym 2009/2010 po raz pierwszy w naszej szkole, a także w całym regionie, powstanie klasa "strażacka". Jest to wspólne przedsięwzięcie ZSP nr 3 oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bełchatowie. W trakcie zajęć z zakresu pożarnictwa uczniowie:
- będą poznawać wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- uczyć się w ramach rozszerzonego programu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- uczyć się elementów prawoznawstwa.

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w wielu zajęciach praktycznych zarówno w szkole jak i poza nią.

Klasa "wojskowa" 
 
Nasza szkoła ma wieloletnią tradycję w zakresie prowadzenia tak zwanej klasy "wojskowej". Jest to klasa z rozszerzonym przysposobieniem obronnym, w ramach którego uczniowie poznają wiadomości między innymi na temat:
- historii, organizacji i zadań Żandarmerii Wojskowej,
- zasad zachowania się żołnierza podczas działań taktycznych,
- zasad żołnierskiego zachowania,
- budowę i zasady działania wyposażenia wojskowego.

Specyfiką tej klasy jest również duża liczba bardzo ciekawych zajęć poza szkołą, takich jak na przykład:
- zajęcia na terenie 1001 Jednostki Strzeleckiej w Bełchatowie,
- zajęcia na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim,
- zajęcia z udziałem funkcjonariusza Policji,
- zajęcia z funkcjonariuszami Obrony Cywilnej w schronie OC,
- udział młodzieży w świętach jednostki wojskowej,
- wyjazd do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
- udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych na terenie Bełchatowa.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”