OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
KOMUNIKAT
Świadectwa promocyjne dla uczniów kl. 1-3 technikum oraz 1-2 liceum i szkoły branżowej będą rozdawane we wrześniu.
 
Rekrutacja
 
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

Sekretariat
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 31 56
 
Godziny pracy biblioteki szkolnej
Biblioteka szkolna będzie czynna:
22.06 (poniedziałek) od 11:00 do 14:00
23.06 (wtorek) od 8:00 do 13:00
25.06 (czwartek) od 8:00 do 11:00

Prosimy wszystkich uczniów o zwrot książek.
 
Egzamin
Procedura wchodzenia do szkoły/sali egzaminacyjnej w czasie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2. W tym celu zdający z wyprzedzeniem otrzymują informację (zamieszczoną na stronie internetowej szkoły, wysłaną przez dziennik elektroniczny) o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Będą to różne godziny dla zdających z sali egzaminacyjnej nr 1 (aula) i sali egzaminacyjnej nr 2 (przed aulą). Czas wejścia do szkoły/sali egzaminacyjnej w 15-minutowych odstępach.
3. Czekając na wejście do szkoły/sali egzaminacyjnej , zdający ustawiają się w szeregu i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte usta i nos.
Czytaj całość
 
Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?
Komunikat dot. nagród za konkurs "Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?"
Rozdanie nagród i dyplomów z II Multimedialnego Powiatowego Konkursu "Prąd twoim wrogiem czy przyjacielem?" odbędzie się najprawdopodobniej na uroczystości we wrześniu z okazji Rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w ZSP Nr 1 w Bełchatowie o szczegółach poinformujemy zwycięzców i  opiekunów.
Czytaj całość
 
UWAGA!! - MATURA Z INFORMATYKI
Maturzyści, którzy zdają egzamin z informatyki proszeni są o przybycie do szkoły w dniu 16 czerwca na godzinę 9:00 do sali przydzielonej na ten egzamin (tj. sali 144 i 221).
W ciągu jednej godziny zdający sprawdza poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.
Zdający, administrator i członek zespołu nadzorującego zobowiązani są przyjść w maseczce lub przyłbicy. Proszę również o założenie rękawiczek jednorazowych.
 
Egzamin
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU W SESJI LETNIEJ 2020 – MODEL Z DOKUMENTEM NA KOMPUTERZE I MODEL Z WYKONANIEM

Część praktyczna egzaminu odbędzie się zgodnie z harmonogramem wywieszonym przed wejściem do szkoły oraz dostępnym u wychowawców klas.
    • BD.04
    • BD.17
    • BD.29
    • EE.05
    • EE.08
Czytaj całość
 
Egzamin
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2020 – MODEL Z DOKUMENTEM

22 czerwca (poniedziałek) 2020 roku
– sala 122, godzina 9:00
• technik elektryk – kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 
Czytaj całość
 
Egzamin
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2020

W dniu 23.06.2020 r. (wtorek) odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

• godzina 10:00 – aula
- technik informatyk z zakresu kwalifikacji montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci  – EE.08
- technik budownictwa z zakresu kwalifikacji wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych  –  BD.29
- technik mechanik z zakresu kwalifikacji montaż i obsługa maszyn i urządzeń  – MG.17 
Czytaj całość
 
Dni wolne
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie w roku szkolnym 2019/2020:

Dla uczniów Technikum Energetycznego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego:
02.01.2020 r.,  03.01.2020 r.,  10.01.2020 r.,  08.06.2020 r.,  09.06.2020 r., 10.06.2020 r., 12.06.2020 r., 23.06.2020 r., 25.06.2020 r.

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1:
02.01.2020 r.,  03.01.2020 r.,  10.01.2020 r.,  10.06.2020 r., 12.06.2020r., 23.06.2020 r.
 
Procedura wchodzenia do szkoły
Harmonogram wejść do poszczególnych sal egzaminacyjnych.
 
Uwaga maturzyści!
 
 
UWAGA MATURZYŚCI !!!!

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

 
Caparol
21 maja 2020 r., mimo pandemii, uczniowie klasy 2t i 3t Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 brali udział w zdalnym szkoleniu dotyczącym gruntów i farb podkładowych Caparol i przygotowania podłoża pod malowanie.
Szkolenie było bardzo interesujące. Poszerzyło już zdobytą wiedzę.
Czytaj całość
 
Harmonogram rekrutacji
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
 
Konsultacje w szkole

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół:

- Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
- Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
- Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
- Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Czytaj całość

 
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 maja br. szkoła zapewnia konsultacje dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Od 1 czerwca br. szkoła zapewnia konsultacje dla uczniów wszystkich klas.
Dla uczniów konsultacje są dobrowolne, natomiast szkoła ma obowiązek je zorganizować jeżeli zachodzi taka potrzeba.
W sprawie ustalenia terminu konsultacji absolwenci i uczniowie poszczególnych klas kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu.

Czytaj całość
 
UWAGA MATURZYŚCI!!!

Na głównych drzwiach wejściowych prowadzących do szkoły zamieszczono listy zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 r. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez CKE zmianie ulegają terminy egzaminów.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznej odległości między zdającymi przeniesiono dwa egzaminy do innej sali:
- egzamin z języka polskiego poziom rozszerzony (8.06) z sali nr 7 (czytelnia) przeniesiono do sali nr 6 (hol przed aulą),
- egzamin z fizyki poziom rozszerzony (24.06) z sali nr 120 i 122 przeniesiono do Sali 6 (hol przed aulą).
Wszystkich zdających prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i przydziałem sal na egzaminy.

 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, przygotowała dla uczniów klas III specjalną ofertę rekrutacji na I rok studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – szeroki wachlarz specjalizacji.
Czytaj całość
 
Szkoła Nauk Psychologicznych im. C.G.Junga w Łodzi

Atrakcyjny zawód bez matury.
Warunkiem przyjęcia świadectwo szkoły średniej.
- instruktor terapii uzależnień
- pomoc psychologiczna – trener
Dla absolwentów MLO:
15 % zniżki na czesne przez cały okres nauki,
- zwolnienie z 1 opłaty czesnego w dowolnie wybranym przez siebie miesiącu.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 140 z 1715

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”