Kierunki kształcenia

Nabór do szkoły przeprowadzany jest drogą elektroniczną.

nabór

Jedna szkoła - wiele możliwości

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych.
Absolwenci szkoły podstawowej rozpoczną naukę w zreformowanej szkole średniej. Będą mogli uczyć się w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum lub trzyletniej szkole branżowej.

 

Na rok szkolny 2021/2022 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 

IV Liceum Ogólnokształcące

Klasy o następujących profilach:

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, geografia, WOS.

Języki obce: język angielski, język niemiecki. Grupa z wiodącym językiem niemieckim zostanie utworzona, jeżeli będzie co najmniej 12 osób. 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, historia.

 

Technikum Energetyczne

W zawodzie:

 
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język angielski, matematyka.

Języki obce: język angielski, język niemiecki. Grupa z wiodącym językiem niemieckim zostanie utworzona, jeżeli będzie co najmniej 12 osób.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, fizyka. 

Zajęcia praktyczne organizowane są w zakresie szkoły.

Regulamin przyznawania stypendiów uczniom Klas Patronackich PGE wraz z załącznikami.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

W zawodzie:

Języki obce: język angielski.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, technika. 

Zajęcia praktyczne organizowane są w zakresie szkoły.